راهنمای کامل درباره سهام عدالت و ثبت نام در سایت سهام عدالت SamaneSE.ir

راهنمای کامل درباره سهام عدالت و ثبت نام در سایت سهام عدالتSamaneSE.ir   نزدیک به ۵۰ میلیون نفر از ایرانیان دارای سهام عدالت می باشند که البته چندسالی است که سودی بابت سهام عدالت دریافت نکرده اند.البته تا پیش از ریاست جمهوری آقای روحانی تعداد سهامداران ۴۳ میلیون نفر بود که هفت میلیون نفر از کارگران ساختمانی و خانواده های ایشان به سهام گیرندگان سهام عدالت اضافه شدند. سایت رسمی سهام عدالت نشانی اینترنتی سامانه سهام عدالت - SamaneSE.ir مبلغ سود سهام عدالت برای هر نفر سالانه ۹۰ هزار تومان می باشد که البته در انتهای سال ۱۳۹۶ به سهامداران پرداخت خواهد شد. ثبت نام در سایت سهام عدالت همه سهامداران می توانند در سایت سهام عدالت ثبت نام نمایند اما برای اینکه ترافیک بیش از حد روی سرور و سایت سهام عدالت ایجاد نشود برای مدتی محدودی ثبت نام افراد بر اساس اخرین رقم سمت راست کارت ملی آنها انجام می شود . برای مثال سهامدارانی که شماره سمت راست کد ملی آنها صفر باشد روز ۲۰ اسفند ثبت نام می کنند. البته اگر به هر دلیلی سر زمان مشخص شده امکان ثبت نام و ورود را نداشتید نگران نباشید زی…
Read more
  • 0