حداقل حقوق کارگران در سال جدید مشخص شد

حداقل حقوق کارگران در سال جدید مشخص شد. شورای عالی کار  حقوق کارگران برای سال جدید را ۹۳۰ هزار تومان تعیین کرد. ایرانی بودن همه چیزش سخت شده از وقتی که اقتصادش تحریم خارجی و اختلاس داخلی شد. و کارگر این اقتصاد نفتی بودن سخت است. با دستگاه های قدیمی که تولید محصول نه به صرفه بازار رقابتی خارجی است و نه بازار داخلی در مقایسه با کیفیت و قیمت محصول خارجی از آن رضایت ندارد. (بیشتر…)
Read more
  • 0