قیمت دلار در بازار ارز تهران

قیمت دلار در بازار ارز تهران. پیش بینی قیمت دلار- شناخت دلار تقلبی - راهنمای خرید دلار - میدان فردوسی - دلار مسافرتی - خبر جدید درباره دلار: دولت اعلام کرد از فردا دلار در صرافی و بانک به قیمت هر دلار ۴۲۰۰ تومان بصورت نامحدود عرضه می شود! که البه جوک سال شد دلار آقای جهانگیری پیش از عید بانک مرکزی خبر از اجرای سیاستهای پول یو مالی برای تنظیم نرخ ارز داد که البته در نهایت با چند بگیر و ببند تصور می کرد بازار کنترل شده است. اما بعد از عید بازار ارز ایران که در واقع زیربنای اقتصاد واردات محور ماست دوباره دچار التهاب شد و دلار پرواز کرد و سرمایه بسیاری از ایرانیان دوباره کمتر شد و ریال می رود که به فنا رود و اقتصاد را هم دنبال خودش بکشاند... میدان فردوسی چنان شلوغ شده که روح فردوسی در نگاه اول فکر می کند طرفدار شعر و شاعری زیاد شدهT  اما کمی که دقت می کند از حقیقتی تلخ اگاه می شود... راهنمای خرید دلار برای هزینه سفر دلار مهر خورده نخرید دلار جوهری شده و خط خورده نخرید (بیشتر…)
Read more
  • 0