“آ”مثل آینده … “ب” مثل برنامه ریزی

"آ"مثل آینده ... "ب" مثل برنامه ریزی. پرسش های آبکی از مسئولان آب و فاضلاب درباره وضعیت آب، کولر آبی، آب روستایی، آب معدنی و دستگاه تصفیه آب، موسسات مالی غیرمجاز و تفکیک زباله! آن قدیم ها برای انجام بیشتر کارهای می گفتند: کاری نداره که، مثل آب خوردن انجامش می دم، اما امروز آب خوش از گلویمان پایین نمی رود  آنقدر که مسئولان از کمبود آب و خشکسالی و بحران آب و امنیتی شدن بحث آب گفتند. اما پرسش مهم این است که چرا همیشه مردم در خط اول انتقادها قرار دارند و نقش مسئولین در این بین چیست؟ برای مثال درباره موسسات مالی غیرمجاز تصور کنید شعبات بسیار زیاد موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در پیش چشم انواع سازمان نظارتی و امنیتی با تابلوی بسیار بزرگ فعالیت می کردند و به موقع کسی جلویشان را نگرفت، اما امروز این مردم هستند که گناه کارند که جلوی درب موسسات مالی غیرمجاز طلب پولشان را می کنند! در تهران که هستیم قبض آب را که می بینیم نوشته شده سهم آبفای روستائی! وقتی به روستا می رویم تا آب و هوائی عوض کنیم می بینیم می گویند خوش نشین هستید و مهاجر فصلی و باید پول آب بیشتری نسبت به ساکنان روستا بدهید …
Read more
  • 0